Bretons

De serie Bretons is verkrijgbaar in diverse kleuren, zodat deze
goed te combineren zijn met de dessins uit de serie Originals